Quote

Puso, Hindi Siya Para Sayo.

joenasandiego.com

Hindi ko alam kung bakit paulit-ulit. Bakit paulit-ulit mong hinihiling ‘to?

Puso, hindi siya para sayo.

Processed with VSCOcam with m5 preset

Hindi para sayo ang lugar na ‘to. Hindi para sayo ang pagyaman na gusto mo. Hindi para sayo ang sakit na paulit-ulit mong inaayawan pero paulit-ulit mo ring binabalikan.

Tama na. Hindi siya para sayo.

Kagabi sinabi mo, “Konti pa. Kakayanin ko pa.”

Hindi mo ba naiintindihan? Hindi mo kaya. Kailangan mong tanggapin na hindi mo kaya. Kailangan mong tanggapin na mahina ka. Kailangan mong tanggapin na hindi mo kaya mag-isa. Kailangan mong malaman na minsan sa pagsuko, dun pa tayo lalaya.

Lalaya sa lahat ng sakit.

Suko na, puso. Hindi na natin kaya.

Hindi na natin naiintindihan. Hindi na natin kaya magmahal. Hindi na natin kaya magtiwala. Hindi na natin kaya umasa.

Suko na. Hindi na kaya.

Ngayong gabi, tawagin natin ang Diyos.

Sabihin natin ang lahat ng sakit. Magsumbong tayo. Sabihin natin kung…

View original post 584 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s